Jag är född 1979 i Falun. Jag bor sedan 2001 i Örebro och arbetar med mitt
konstnärliga arbete i min ateljé och som lokalvårdare på USÖ.

Jag arbetar mestadels utifrån mig själv och mina minnen, drömmar, tankar
och känslor. Jag är intresserad av människans yttre och inre värld och jag
använder mig av olika material, färg och form för att uttrycka detta.

För mig är materialet viktigt. Jag tycker om känslan när olika material möts
och skapar en kontrast. Jag har under de senaste två-tre åren arbetat med
kontraster som exempelvis mjukt och hårt, ljus och mörker, organiskt och
geometriskt.

Jag har även ett intresse av att arbeta med offentliga konstprojekt och
utsmyckningar, det är väl något jag hoppas få möjlighet att jobba mer
med i framtiden.